Turvalisuse nõukogu

26. veebruar 2018 toimunud üldkogu istungil moodustati Pärnumaa turvalisuse nõukogu. 26.02.18 üldkogu otsus

Turvalisuse nõukogu juurde on moodustatud valdkonnapõhised komisjonid: liikluskomisjon, rahvatervise komisjon ja kogukondliku turvalisuse projektide hindamiskomisjon.

Pärnumaa turvalisuse nõukogu esimees on Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem

Liikmed:

 1. Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
 2. Toomas Õmblus, Keskkonnainspektsiooni Pärnu büroo juhataja
 3. Kalev Kaljuste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse juhataja
 4. Katrin Tamm, Terviseameti juhtivinspektor
 5. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 6. Enn Eberg, Eesti Punane Rist Pärnumaa selts, SA Pärnu Haigla riski- ja turvajuht
 7. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 8. Hannes Vaidla, Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht
 9. Urmas Sule, SA Pärnu Haigla juhatuse esimees
 10. Priit Pastarus, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 11. ......................., Sotsiaalkindlustusameti esindaja
 12. Rasmus Lippur, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
 13. Ingvar Saare, Kihnu valla vallavanem
 14. Mait Talvoja, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 15. Mikk Pikkmets, Lääneranna valla vallavanem
 16. Siim Suursild, Pärnu linna abilinnapea
 17. Eiko Tammist, Saarde valla vallavanem
 18. Priit Ruut, Tori valla abivallavanem
 19. Karel Tölp, Häädemeeste valla vallavanem
 20. Kristine Tamm, Lääne Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 21. Taavi Tamberg, EEKB Koguduste Liidu Pärnu Sool ja Valgus Koguduse juhatuse esimees
Turvalisuse nõukogu liikluskomisjoni esimees on Hannes Vaidla, Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonnajuht

Liikmed:

 1. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 2. Jaak Saard, Maanteameti piirkondlik liikluskorraldaja
 3. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskus
 4. Tõnu Kivis, PPA Lääne Prefektuuri Pärnu Politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem
 5. Andro Oviir - Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 6. Karel Tölp - KOV esindaja, Häädemeeste vallavanem
 7. Siim Suursild - KOV esindaja, Pärnu abilinnapea 
Turvalisuse nõukogu rahvatervisekomisjoni esimees on Priit Ruut, Tori abivallavanem
Liikmed:
 1. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 2. Sirje Mölder, Pärnu maakonna TEL võrgustiku koordinaator
 3. Eva Palk, Pärnu linna ja maakonna TEK võrgustiku koordinaator
 4. Kaisa Kirikal, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 5. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert 
 6. Karin Uibo, PPA Lääne Prefektuur Pärnu Politsejaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnavanem
 7. Kärolin Nirk, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 8. Tarvi Tasane, Põhja- Pärnumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 9. Andres Annast, Lääneranna valla abivallavanem
 10. Mari Treial, Saarde valla sekretär-arhivaar
 11. Helve Reisenbuk, Häädemeeste valla abivallavanem
 12. Jana Ruubel, Kihnu vallavalitsuse noorsootöötaja
 13. Elen Kinnep, MTÜ Igale Lapsele Pere
 14. Hiie Lainela, Pärnumaa Punane Rist, Pärnumaa Kodukant
 15. Enn Eberg, Pärnumaa Punane Rist  
 16. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne Päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist 
 17. Krista Habakukk, Kodukant juhatuse liige
 18. Karmen Vesselov, Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaine
 19. Marika Valter, ANK, Noorte Tugila
 20. Gerli Mets, Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja
 21. Lea Mardik, Pärnumaa Rajaleidja keskus, juht
 22. Merle Einola, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Pärnumaa Arenduskeskus  
 23. Margit Seppik, Pärnu Haigla õendusjuht

Kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjon

 1. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 2. Üllar Kütt, PPA Lääne Prefektuur Pärnu Politseijaoskonna juht
 3. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 4. Rasmus Lippur, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
 5. Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem
Maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused  on osaliselt delegeeritud täitmiseks SA Pärnumaa Arenduskeskusele.

Kontakt: Merle Einola, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
merle(ät)parnumaa.ee , telefon 5566 7906

Kontakt Pärnumaa Omavalitsuste Liidus
Kristel Ernits
kristel(ät)pol.parnumaa.ee , telefon 5566 9353