Arendus

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 17. aprill 2018 üldkogu otsusega nr 1-4.1/28/2018 on algatatud Pärnumaa arengustrateegia koostamine.

Pärnumaa arengustrateegia koostamisega seotud ülesanded on delegeeritud täitmiseks SA Pärnumaa Arenduskeskusele.

Kontakt: Heiki Mägi

heiki(ät)parnumaa.ee , telefon +372 504 0491

Pärnu maakonnaplaneering (kehtestatud 29.03.2018)

Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ (2014)

Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ tegevuskava kokkulepe

Pärnumaa Arengustrateegia 2030+ (esikaas)


Pärnumaa koolivõrgu analüüs ja lähtekohad selle arendamiseks (HM 2010)

Pärnu maakonna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal

Pärnu linna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal