Haridus ja noorsootöö

Pärnumaa haridusvõrk on mitmekülgne, haridust on võimalik omandada alates lasteaiast lõpetades kõrgkooliga.

Pärnumaal on 48 lasteaeda, 1 algkool, 6 lasteaed-algkooli, 26 põhikooli ja 10 gümnaasiumi/keskkooli ning 2 kõrgkooli ja 3 kutseõppeasutust.

15 lapsehoidu, 12 munitsipaalhuvikooli ning 35 erahuvikooli, 13 avatud noortekeskust.

Vanemliku hoolitsuseta ja erivajadustega laste jaoks tegutseb Pärnu Lasteküla

Pärnu maakonna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal

Pärnu linna kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õppeaastal

Pärnumaa noorsootöö arengukava 2015-2023