HALDUSREFORM

Haldusreform Pärnumaal on toimunud. 19ne omavalitsuse asemel on 7 omavalitsust. Vabatahtlikult ühinesid 17 omavalitsust, 1 sundliideti ning 1 ei ühinenud ega liidetud, kuna vajadus ja kohustus puudus.

Uus Pärnumaa halduskaart


Uued tekkinud omavalitsused on:

1. Lääneranna vald. Rahvaarv 5602, pindala 1362 km2 , volikogu liikmeid 21. Ühinesid Varbla vald ja Koonga vald Pärnumaalt ning Hanila vald ja Lihula vald Läänemaalt.

Volikogu esimees Arno Peksar, vallavanem Mikk Pikkmets

2. Põhja-Pärnumaa vald. Rahvaarv 8561, pindala 1085,90 km2, volikogu liikmeid 21. Ühinesid Halinga vald, Toosti vald, Vändra vald ja Vändra alev.

Volikogu esimees Ülle Vapper, vallavanem Jane Mets

3. Saarde vald. Rahvaarv 4873, pindala 1064,70 km2, volikogu liikmeid 15. Ühinesid Saarde vald ja Surju vald.

Volikogu esimees Kadri-Aija Viik, vallavanem Indrek Talts

4. Häädemeeste vald. Rahvaarv 4980, pindala 493,74 km2, volikogu liikmeid 19. Ühinesid Häädemeeste vald ja Tahkuranna vald.

Volikogu esimees Andrus Soopalu, vallavanem Karel Tölp

5. Tori vald. Rahvaarv 11716, pindala 611,11 km2, volikogu liikmeid 23. Ühinesid Are vald, Tori vald, Sauga vald ja Sindi linn.

Volikogu esimees Enn Kuslap, vallavanem Lauri Luur

6. Pärnu linn. Rahvaarv 51730, pindala 855,24 km2, volikogu liikmeid 39. Ühinesid Audru vald, Paikuse vald ja Pärnu linn ning sundliideti Tõstamaa vald.

Volikogu esimees Andres Metsoja, linnapea Romek Kosenkranius

7. Kihnu vald. Rahvaarv 701, pindala 16,90 km2, volikogu liikmeid 9. Ei ühinenud, seadusega antud eristaatus, kuna tegemist saarelise vallaga.

Volikogu esimees Paal Põlluste, vallavanem Ingvar Saare

*Elanike arvu aluseks on võetud rahvastikuregistri 01.01.2017 andmedJärjekordne haldusreform liigub Eestimaal. Puudutades rohkemal või vähemal määral meid kõiki: kodanikke, ametnikke, KOV juhte, spetsialiste ja külalisi. Teadmatus tekitab hirmu ja see on inimlikul tasandil mõistetav. Muudatused ei ole alati oodatud või tunduvad liiga keerulised täideviia. Info mitteavalikustamisega kaasnevad arusaamatused ja kuulujutud. Kaasamatusest tekib aga trots. Ei tea meist täna keegi, milline saab peagi olema Eesti ja Pärnumaa halduskaart, kuid jätkugu meis kõigis mõistmist, koostöötahet ja riigimehelikkust saavutamaks võimalikult parim ja sobivaim variant.

Siinsele lehele koondame võimalikult palju infot, mis puudutab reformi Pärnumaal. Volikogude otsused ühinemisläbirääkimiste algatamise osas ja vastuseid ettepanekutele; ekspertide ja koostööpartnerite hinnanguid, arvamusi, seminari esitlusi; KOVide vaheliste läbirääkimiste käigu ning sellele järgnevate üleminekutegevuste kohta.


Haldusreformi seadus

Haldusreformi infoleht

Riigivalitsemise reform