HALDUSREFORM


Järjekordne haldusreform liigub Eestimaal. Puudutades rohkemal või vähemal määral meid kõiki: kodanikke, ametnikke, KOV juhte, spetsialiste ja külalisi. Teadmatus tekitab hirmu ja see on inimlikul tasandil mõistetav. Muudatused ei ole alati oodatud või tunduvad liiga keerulised täideviia. Info mitteavalikustamisega kaasnevad arusaamatused ja kuulujutud. Kaasamatusest tekib aga trots. Ei tea meist täna keegi, milline saab peagi olema Eesti ja Pärnumaa halduskaart, kuid jätkugu meis kõigis mõistmist, koostöötahet ja riigimehelikkust saavutamaks võimalikult parim ja sobivaim variant.

Siinsele lehele koondame võimalikult palju infot, mis puudutab reformi Pärnumaal. Volikogude otsused ühinemisläbirääkimiste algatamise osas ja vastuseid ettepanekutele; ekspertide ja koostööpartnerite hinnanguid, arvamusi, seminari esitlusi; KOVide vaheliste läbirääkimiste käigu ning sellele järgnevate üleminekutegevuste kohta.


Pärnumaa Omavalitsuste Liidus töötas ühinemiste koordinaatorina Margit Suhhostavets.

Haldusreformi seadus

Haldusreformi infoleht

Riigivalitsemise reform