Arengustrateegia Pärnumaa 2035+

Pärnumaa arengustrateegia koostamine algatati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 17.aprill 2018 üldkogu otsusega nr 1-4.1/28/2018.

Arengustarteegia "Pärnumaa 2035+"  koostamist juhib  Heiki Mägi, heiki@parnumaa.ee, +372 504 0491

Arengustrateegia Pärnumaa 2035+

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" saadeti 1. novembril 2018  Pärnumaa omavalitsustele heakskiitmiseks.

Kõik Pärnumaa seitse kohaliku omavalitsuse volikogu on määrusega arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" heaks kiitnud.

Lääneranna vallavolikogu 15.11.18 määrus nr 36

Saarde vallavolikogu 28.11.18 määrus nr 31

Pärnu linnavolikogu 29.11.18 määrus nr 52

Häädemeeste vallavolikogu 29.11.18 määrus nr 31

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu 19.12.18 määrus nr 62

Kihnu vallavolikogu 19.12.18 määrus nr 17

Tori vallavolikogu 20.12.18 määrus nr 44


Arengustrateegia koostamise olulisemad vahetähised (22.10.18)

Arengustrateegia koostamisse panustajad (22.10.18)