Uudised

Väikehange " Pärnumaa kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi ja selle protsesside kujundamine ning väljaarendamine

17. juuni 2019

HANKEKUTSE

          

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) kutsub esitama pakkumusi väikehankele „Pärnumaa kohalike omavalitsuste sisekontrollisüsteemi ja selle protsesside kujundamine ning väljaarendamine“

Hankija: Pärnumaa Omavalitsuste Liit,  Akadeemia 2, Pärnu 80010, reg nr 80193071              

Hanke eest vastutav isik: Indrek Klaassen, juhatuse liige

Töö eesmärgiks on sisekontrollimeetmete välja töötamine ja sisekontrollisüsteemi loomine, mille abil omavalitsused saavad ennetada korruptsiooniriski, tagada avatud valitsemine, luua vastavad regulatsioonid ja analüüsida juhtimisprotsesse. Töös osalevad Pärnumaalt 5 kohalikku omavalitsust: Lääneranna vald, Põhja- Pärnumaa vald, Tori vald, Saarde vald, Häädemeeste vald.

Hankija poolt on kaardistatud hetkeolukord, milleks kasutati kontroll-lehti, lisaks küsitlused ja tutvumine osalevate omavalitsuste asjakohaste õigusaktidega. Laekunud andmete analüüs ja kokkuvõtted on töö teostamise alusmaterjal mis sisaldab Tehnilist kirjeldust ning nimetatud õigusaktide linke.

Hankel osalemisest huvitatud isikutel on võimalik saada Hankedokumente (Hetkeolukorra kaardistus koos Tehnilise kirjeldusega,  Hankelepingu kavand) teavitades sellest kontaktisikut.

Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused

Vastavustingimused

Hindamiskriteeriumid

Kontaktisik:  Eeri Tammik, projektijuht, telefon 505 1161, eeri.tammik@gmail.com

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 28.06.2019 kell 14.00 . Pakkumused tuleb esitada e-posti  pol@pol.parnumaa.ee

Töö teostamise lõpptähtaeg on 30.10.2019.