Uudised

Üldkogu istung

18. august 2017

,

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu istung toimub 24. augustil 2017, algusega kell 9.00 Häädemeeste vallas Lepanina hotellis.

Päevakorras:

1. Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) asutamine.

2. Kohalikele omavalitsustele ühiseks korraldamiseks antud ülesannete täitmiseks asutuse määramisest.

3. Seisukoha kujundamine Lelle-Pärnu raudteelõigu ja Rail Balticu kohalike peatuste rajamise osas.

4. Informatsioonid.