Uudised

Projektikonkurss "Sisemine tasakaal"

15. november 2019

Pärnumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja tervisedendusliku projektikonkursi "Sisemine tasakaal" vaimse tervise väärtustamiseks. Kasvatame Pärnumaa elanike elurõõmu ja hingerahu.

Eesmärk on teadvustada Pärnumaa elanikele vaimse tervise tähtsust haiguste ennetamisel ja töö- ning õpivõime säilitamisel ning õpetada inimestele, kuidas tunda elust rõõmu ja säilitada hinges rahu.

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud;  

Konkursi tingimused:

  • Projektitegevustega antakse sihtrühmale piisavat ja arusaadavat teavet, et elukvaliteedi olulisteks näitajateks on vaimselt ja füüsiliselt terved inimesed.

  • Sündmusel või sündmuste sarjadel osalevad erinevad vanusegrupid.

  • Sündmus või sari on seotud erinevate tervisedenduslike tegevustega (nt liikumine, loeng, praktika).

  • Projekti toetuse maksimaalne määr on 1000 eurot.

  • Omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

  • Projektitegevused tuleb ellu viia ajavahemikus 23.12.2019 - 13.03.2020. Aruandluse esitamise tähtaeg on  31.03.2020.

  • Korraldatava sündmuse või sündmuste sarja taustinfo: WHO (Maailma Terviseorganistsiooni) prognoos näitab, et aastaks 2030 saavad maailma suurimaks töövõimetuse põhjustajaks vaimsed tervise probleemid: stressihäired, läbipõlemine, depressioon, ärevushäired, kohanemishäired, sõltuvusprobleemid. See tähendab, et tervete käte ja jalgadega inimesed muutuvad tööturul kasutuks, sest nad on vaimselt halvatud. Vaimse tervise lisainfo Tervise Arengu Instituudi kodulehel https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis

Taotlus, mis sisaldab sündmuste või sündmuste sarja kirjeldust, eesmärki, sihtgruppi, kogueelarvet ja taotletavat summat, tuleb esitada SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistile hiljemalt 10. detsember 2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti merle@parnumaa.ee

Hindamiskomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kümne päeva jooksul ja koguneb otsuse tegemiseks 20.12.2019

Tingimused

Taotlusvorm

Aruandevorm

TAI põhimõtted

Täiendav info:

Merle Einola, merle(ät)parnumaa.ee, +372 5566 7906