Uudised

LEADER meetme tingimustest haldusreformi järgselt

19. september 2016

,

Maaeluministeerium tuli Pärnumaa Omavalitsuste Liidu palvele vastu ja saatis Pärnumaa omavalitsustele kinnituse, et haldusreformi tulemusel loodavad omavalitsused võivad kuuluda mitmesse LEADER piirkonda. See annab võimaluse jätta Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa piirkonnad ja nende tegevuse paika.

Maaeluministeeriumi kiri