Uudised

Koostööpäev "Terve ja turvaline kodukant"

03. september 2018

,

28. augustil toimus Põhja-Pärnumaa vallas Vändra raamatukogus SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA), Pärnu Politseijaoskonna ja Pärnumaa Spordiliidu eestvedamisel turvalisuse nõukogu koostööpäev "Terve ja turvaline kodukant". Ürituse eesvedaja SAPA rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Merle Einola sõnul viiakse sarnane koostööpäev läbi kõikides Pärnumaa omavalitsustes, et tõhustada koostööd rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas erinevate organisatsioonide vahel.

Koostööpäeva eesmärk on julgustada kohalikke elanikke ja organisatsioone aktiivsemalt osalema turvalisema Pärnumaa loomises ning arutama tervisedenduse üle kogukonnas. Kaardistatakse paikkonna probleemid ning püütakse ühiselt leida lahendusi turvalisuse ja rahvatervise valdkondade edendamiseks.

Pärnumaa turvalisuse nõukogu on ellu kutsutud ja moodustatud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

Koostööpäevale on oodatud kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad, kogukonna liikmed. Üritust rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Oma ettekandes rõhutas Pärnu Politseijaoskonna juht Andres Sinimeri kogukonna kaasamise vajadust kohaliku ja maakondliku turvalisuse tagamisel ning tuletas meelde, et kodukandi turvalisus on meie endi kätes.

Järgmised koostööpäevad toimuvad:

4. september Audru osavallakeskuses, sihtgrupp Pärnu linn, Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavald

11. september Sauga Avatud Noortekeskuses, sihgrupp Tori vald. Päevakava

13. september Lihula Kultuurimajas, sihgrupp Lääneranna vald. Päevakava

14. september Kilingi-Nõmme klubis, sihtgrupp Saarde vald. Päevakava

24. september Tahku Tares, sihtgrupp Häädemeeste vald. Päevakava

09. oktoober Kihnu muuseum, sihtgrupp Kihnu vald. Päevakava