Uudised

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

01. märts 2019

KOP 2019. aasta kevadvoor on avatud.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 01.04 kell 16.30 aadressile kop@parnumaa.ee

KOP INFOPÄEV toimub 6.märtsil kell 15.00 Akadeemia 2, V korrus, Pärnu linn

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta.

Infopäevale on vajalik registreerumine, mida saab teha 5.märtsini aadressil kop@parnumaa.ee 

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

Meede 1: Kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2: elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Kevadvooru taotlusvormid on leitavad SIIT

Täpsem info:

Daisi Sprenk, kop@parnumaa.ee, 5345 5161