Uudised

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondlik voor

02. mai 2019

Avatud on koguvkondliku turvalisuse projektide 2019. aasta Pärnumaa voor.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidava kohaliku omavalitsuse üksused.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot
 
Taotlusvoor avatakse 3. mai 2019.
Taotluste esitamise tähtpäev on 3. juuni 2019 kell 16.00

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 21. mai 2019 kuni 31. august 2020.
 
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile pol@pol.parnumaa.ee, märksõna: TUR19 toetusvoor.

Täpsem info ja taotlusvormid SIIT