Uudised

DigiTee

10. oktober 2016

Ülikiired internetiühendused jõuavad kõikidesse Pärnumaa kodudesse ja ettevõtetesse

Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus alustasid projekti DigiTee, mille eesmärgiks on ühendada Pärnumaa kodud, ettevõtted ja asutused ülikiirete internetiühendustega.

DigiTee projekti käigus selgitatakse välja vajadused lairibaühenduste järgi Pärnumaa kodudes ja ettevõtetes ning töötatakse välja vajalikud tehnilised-, organisatoorsed- ja finantseerimislahendused.

DigiTee projekti ettevalmistavat etappi rahastavad Pärnumaa omavalitsused läbi SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning projekti nõustab Topest OÜ.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste: “Tänasel päeval on Pärnumaa ligi 25 000 hoonest kaasaja nõuetele vastav lairibaühendus ainult ligi 5 000 hoonel. Paljudes omavalitsustes puuduvad majapidamistel ja ettevõtetel  ülikiired interneti püsiühendused üldse. Maakonna arengu jaoks on infokiirtee rajamine väga tähtis ning mul on hea meel, et kolm organisatsiooni üheskoos alustasid selle rajamiseks lahenduste otsimist. Kui, aga vaadata regionaalpoliitliselt, siis lairiba ühenduse olemasolu aitab kindlasti võidelda Eesti suurimas maakonnas ääremaastumise ja maapiirkonna tühjenemise vastu. Infoühiskonna ajastul peame suutma ajaga kaasas käima ja looma inimestelele võimalused läbi rajatava taristu  tarbida ülikiiret internetti. Vaatame näiteks meie naabreid Rootsit, siis Gotlandi saar (60 000 inimest) on lähiaastatel tervenisti lairiba ühendustega kaetud. Ka meie ei  tohi  tempos alla anda ja see on  Pärnumaa üks esimesi arenguprioriteete”.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Lauri Luur ütleb, et igasse Pärnumaa kodusse ja ettevõttesse ulatuv ülikiire lairibavõrk  on vajalik nii inimeste elukvaliteedi tõusuks kui ka ettevõtluse arenguks. “Vajadused ülikiirete ühenduste järele kasvavad pidevalt. Olgu need tervishoid, turvalisus, sotsiaalteenuste tugi, kaugtöö, haridus, meelelahutus või “targa maja” lahendus  – kõik need vajavad järjest suurema läbilaskevõimega lairibaühendusi.

Selleks, et ka maapiirkondade ettevõtted ja elanikud saaksid osa infoühiskonna hüvedest, peab lairibavõrk jõudma igasse Pärnumaa majja.

“Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) tegutseb alati maakonna tasakaalustatud arengu huvides” ütles PEAK juhatuse liige Teet Kurs “Selleks, et inimesed saaksid ettevõtlusega tegeleda kõikjal Pärnu maakonnas, peame looma neile vajalikud tingimused. Internet on tänapäeval vajalik igasuguse ettevõtluse jaoks”.

DigiTee projektijuht Valdor Telve: “Kui riigi poolt rahastatud EstWin lairiba baasvõrgu kaudu jõudis internet teenusepakkujate võrgusõlmedeni, siis DigiTee viib selle lõpptarbijateni.” Telve sõnul ei sobi mobiilinternet kodude ja ettevõtete ühendamiseks. “Ainult valguskaablil põhinev lairibaühendus suudab rahuldada meie kodude ja ettevõtete andmeedastuse vajadusi täna ja tulevikus” lisas ta.

DigiTee projektis osalevad Are vald, Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn, Sauga vald, Tori vald, Tõstamaa vald, Vändra vald, Vändra alev, Varbla vald, Tahkuranna vald, Tootsi vald, Surju vald, Sindi linn, Saarde vald, Koonga vald, Kihnu vald, Häädemeeste vald ja Halinga vald Pärnumaalt ning Hanila vald ja Lihula vald Läänemaalt.

DigiTee projektiga saab lähemalt tutvuda: www.digitee.eeja Facebookis: facebook.com/digitee.ee/