Uudised

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu heakskiitmine

01. november 2018

Täna, 1. novembril edastasime arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu Pärnumaa kohalikele omavalitustele heakskiitmiseks.

Eelnõu lähtub kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS), mille järgi on omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.

Pärnu maakonna arengustrateegia koostamise algatas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu oma 17. aprilli 2018. a otsusega nr 1-4.1/28/2018. Arengustrateegia praktiline eelnõu koostamine delegeeriti Pärnumaa Arenduskeskusele.

Arengustrateegia koostamiseks moodustati kümneliikmeline töörühm, juhtrühm ja neli teemarühma koos vastavate komisjonide ja erinevate allrühmitustega.

Koostamisprotsess oli laiapõhjaline ja selles osales kaugelt üle 200 inimese. Eskiis valmis 2018. a augusti lõpuks ja seda esitleti Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminaril kõikidele omavalitsustele ja juhtrühma liikmetele. Kogu materjal avalikustati 7. septembril POL-i ja SAPA veebilehtedele ning saadeti kohalikele omavalitsustele, partneritele ja protsessis osalejatele. Samuti tutvustati materjale ajakirjanduses, Pärnus paiknevatele riigiasutustele ja vabasektori esindajatele.

2.-15. oktoobrini toimusid arutelud kõikides omavalitsustes. Tagasisidena saadi suur hulk asjalikke ettepanekuid ning märkusi, millega enamasti töös arvestati. Seeläbi muutus kogu materjal veelgi sisukamaks.

Tulenevalt KOKSist on arengustrateegia suunatud kohalike omavalitsuste volikogudele heakskiitmiseks.

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu (01.11.18)