Uudised

2017 Pärnumaa haridustöötajad

02. oktober 2017

,

2017. aasta Pärnumaa haridustöötajad on:

Aasta lasteaiaõpetaja Oksana Laanemets, Tammiste lasteaed

Aasta klassijuhataja Merike Pikkmets, Lõpe kool

Aasta klassiõpetaja Mai Seller, Kilingi-Nõmme gümnaasium

Aasta gümnaasiumiõpetaja Anne Aasamets, Kilingi-Nõmme gümnaasium

Aasta põhikooliõpetaja Hilma Kerbak, Kihnu kool

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja Taisi Talviste, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Aasta õppeasutuse juht Aare Külaots, Paikuse põhikool

Aasta suunaja Hilve Kivipõld-Verbitskas, Surju põhikool

Aasta hariduse sõber Politsei- ja piirivalveameti Pärnu Politseijaoskond

Aasta tegu hariduses Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tais Talvik ja Jüri Puidet

Aasta noorsootöötaja Marika Valter, MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe ja Pärnu maavanema vastuvõtt ning parimate tunnustamine toimub 5. oktoobril kell 14.00 maavalitsuse 2. korruse saalis.