2019 Kogukondliku turvalisuse projektid

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:                   
  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidava kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot

Taotlusvoor avatakse 3. mai 2019.

Taotluste esitamise tähtpäev on 3. juuni 2019 kell 16.00

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 21. mai 2019 kuni 31. august 2020.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile pol@pol.parnumaa.ee , märksõna: TUR19 toetusvoor

TUR 19 toetusvooru tingimused

TUR 19 taotlusvorm ja eelarve vorm

TUR 19 hindamismetoodika

TUR 19 aruandevorm

Toetuse saajaga sõlmitava lepingu vorm

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

Pärnumaa projektide hindamiskomisjon (2019. aastal)

  1. Marika Luik, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
  2. Üllar Kütt, Pärnu Politseijaoskonna juht
  3. Andro Oviir, Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa Päästepiirkonna juht
  4. Rasmus Lippur, Kaitseliidu Pärnumaa maleva malevapealik
  5. Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem
Menetleja: Kristel Ernits, kristel(ät)pol.parnumaa.ee, 5566 9353