Uudised

Võetakse tööle RAAMATUPIDAJA

01. august 2017

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) võtab tööle raamatupidaja, kes korraldab POLi ja koostööpartnerite finantsmajandusliku tegevuse.

 MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) on ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu toetamiseks moodustatud organisatsioon, mis on asutatud Pärnumaa omavalitsuste poolt. POL-i peamiseks ülesandeks on koostöö koordineerimine oma liikmete ja koostööpartnerite vahel.

 Võetakse tööle RAAMATUPIDAJA

 Töökoha põhieesmärk on:

POL ja koostööpartnerite: MTÜ Pärnumaa Spordiliidu, MTÜ Pärnu Maakoolide Spordiliidu, SA Pärnumaa Turism ja MTÜ Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsi finantsmajandusliku tegevuse korraldamine vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele, POL ja koostööpartnerite põhikirjadele, raamatupidamise sise-eeskirjadel ja headele raamatupidamise tavadele.

 Tööülesanded:

 • POL-i ja koostööpartnerite raamatupidamise korraldamine

 • Maksude ja rahaliikumise arvestamine

 • Personali töö- ja puhkusetasude arvestamine

 • Eelarve koostamises osalemine

 • Rahaliste kohustustega lepingute täitmise jälgimine

 • Finantsaanalüüside teostamine

 • Riigiraamatupidamise toimingute teostamine

 • Arvete väljastamine, maksekorralduste sooritamine

 • EL ja teiste projektitaotluste finantsosa koostamises osalemine, rahastatud projektide aruannete koostamine

Sobival kandidaadil on:

 • erialane haridus

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses

 • raamatupidamisprogrammi PMen tundmine

 • avaliku-, era- ja mittetulundussektori toimimisprintsiipide tundmine

 • ausus, täpsus, iseseisvus, analüüsivõime, süstemaatilisus, kohusetundlikkus ja korrektsus.

Pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd

 • erialaseid koolitusi

 • väga head meeskonda

 • põhipuhkust 35 kalendripäeva

   

Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume hiljemalt 14. augustil 2017  saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga e-posti aadressile pol@pol.parnumaa.ee  

Täiendav informatsioon telefonil +372 523 7966, juhatuse esimees Lauri Luur

Kuulutus