Uudised

Vabariigi Presidendi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud

10. märts 2016

,

Naistepäeval, 8.märtsil 2016, kogunes Kadriorus (Jääkeldris) Vabariigi Presidendi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud, kus osalesid omavalitsusliitude juhid ja riigihalduse minister Arto Aas. Esmalt räägiti haldus- ja riigireformi teemadel ning arutelude käigus jõuti ühisele arusaamisele, et reformi tulemusena peab kohalike omavalitsuste autonoomia kasvama. Maamaks peab saama kohalikuks maksuks, mida KOV vastavalt piirkonna vajadustele määrab ja kasutab. Lisaks võiksid omavalitsused võtta üle mitmeid riigi ülesandeid, et kohaliku elu paremini korraldada ja arengsse panustada. President avaldas lootust, et tal õnnestub oma ametiaja jooksul siiski haldusreformi seadusele alla kirjutada.

Teise teemana rääkis Vabariigi President julgeolekupoliitikast. Ta toonitas, et pagulaskriis on kõige suurem kriis Euroopa Liidu ajaloos ning see võib meid väga valusalt puudutada ka juhul, kui me iga hinna eest hoidume pagulaste vastuvõtmisest. Oluline on siin olla solidaarne Itaalia, Saksamaa või mõne teise immigranditulva all kannatava riigiga, et hoida Euroopa Liidu ühtsust. Ja panustada tuleb nii välispiiri kaitsesse, kui pagulaste vastuvõtmisse ja ühiskonda sulandumisse.