Uudised

Ülikiire internetiühendus

02. november 2016

Algas küsitlus ülikiire internetiühenduste soovijate väljaselgitamiseks Pärnumaal

1. novembril 2016 algas küsitlus, kus DigiTee projektis osalevate valdade elanikud saavad märkida, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.

Küsitlus viiakse läbi DigiTee kodulehel: digitee/kysitlus/

DigiTee poolt eelnevalt läbiviidud uuring näitas, et ligi 80% Pärnumaa majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse ja aeglase mobiilinternetiga. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.

Aasta lõpuni kestev küsitlus viiakse läbi selleks, et täpsemalt välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire  internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused, jne – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata.

Lisainfot DigiTee projekti ja lairibaühenduse kohta saab veebilehelt digitee.ee