Uudised

Üldkogu esimees ja aseesimees

19. jaauar 2018

,

19. jaanuaril toimunud Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu istungil kinnitati liikmete esindajad, võeti Lääneranna vald liidu liikmeks ning valiti esimees ja aseesimees.

Üldkogu esimeheks valiti Andres Metsoja, Pärnu linnavolikogu esimees ja aseesimeheks Mikk Pikkmets, Lääneranna vallavanem.

Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus nõukogu liikmeteks nimetati Ülle Vapper ja Lauri Luur.