Uudised

Tervisedenduslik konkurss "Suhkur- sõber või vaenlane"

15. oktober 2018

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjon kuulutab välja tervisedendusliku konkursi "Suhkur- sõber või vaenlane" vol 3 Pärnumaa elanikkonna toitumisalase teadlikkuse tõstmiseks ja suhkru liigtarbimise vähendamiseks.

Taotlejateks võivad olla Pärnumaa kohalikud omavalitsused, külaseltsid, MTÜd, koolid, lasteaiad jt, kes korraldavad organisatsiooni või kogukonnapõhise(d) sündmuse(d), mis on kantud suhkru liigtarbimise vähendamise teemast.

Projektitegevuse abikõlblikud kulud on sündmuste, koolituste ja töötubade läbiviimine, tegevustega seotud kuluvahendite ja väikevahendite ostmine ning teised tegevused, mis vastavad konkursi tingimustele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 500 eurot.

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. november 2018.

Sündmused või sündmuste sarjad peavad toimuma ajavahemikul 01.detsember 2018 kuni 15. veebruar 2019 (abikõlblikuse periood)

Taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti merle@parnumaa.ee märksõna "Suhkrukonkurss 2018"

Konkursi tingimused

Konkursi taotlusvorm (wordis)

Taotlusvorm

Täiendav info:

Merle Einola

rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

5566 7906

merle@parnumaa.ee

SA Pärnumaa Arenduskeskus