Uudised

Riigihalduse minister moodustas haldusreformi piirkondlikud komisjonid

15. aprill 2016

,

Riigihalduse minister moodustas kolm haldusreformi piirkondlikku komisjoni, kelle ülesandeks on esitada soovitusi kohalikele volikogudele ja Vabariigi Valitsusele haldusreformi läbiviimiseks. Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul jälgivad ja toetavad komisjonid piirkonnas toimuvaid ühinemisprotsesse ja -läbirääkimisi. Komisjonid on kohapealseks abiks omavalitsustele, kellel läbirääkimiste käigus peaks tekkima küsimusi ja abi, et läbirääkimistega jätkata. Piirkondlikud komisjonid esitavad ettepanekuid ühinemiste läbiviimiseks hinnates moodustuvate omavalitsuste vastavust haldusreformi kriteeriumitele ning reformi eesmärkide täitmisele. Soovitustes lähtutakse ennekõike tekkiva omavalitsuse terviklikkusest, aga ka teenuste kvaliteedist, mida uus vald oma elanikele pakkuda saab. Komisjonil saab olema  nõuandev roll ka valitsuse algatatud ühinemiste etapis. Komisjoni soovitusi arvestades saab valitsus teha ettepanekud nende omavalitsuste liitmiseks, kes vabatahtlikus etapis jäid ühinemata ja ei vasta haldusreformi kriteeriumitele.

Põhja-Eesti komisjoni piirkonda kuuluvad Harju, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond

Lääne-Eesti komisjoni piirkonda kuuluvad Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne ja Rapla maakond

Lõuna-Eesti komisjoni piirkonda kuuluvad Jõgeva, Viljandi, Tartu, Võru ja Valga maakond

Piirkondlike komisjonide moodustamisest ja täpsemate ülesannetega saab tutvuda ministri käskkiri