Uudised

Projektikonkurss "Sisemine tasakaal" ootab taotlusi

30. september 2020

,

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise komisjon kuulutas välja tervisedendusliku projektikonkursi „Sisemine tasakaal",  vaimse tervise väärtustamiseks. Eesmärk on teadvustada Pärnumaa elanikele vaimse tervise tähtsust haiguste ennetamisel ja töö- ning õpivõime säilitamisel ning õpetada inimestele, kuidas tunda elust rõõmu ja säilitada hinges rahu.

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, hoolekandeasutused, rahvamajad,  jne), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 1000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projektitegevused tuleb ellu viia ajavahemikus 01.11.2020 – 31.01.2021. Aruandluse esitamise tähtaeg on 14.02.2021.

Juhendid ning vormid on leitavad siit 

Digitaalselt allkirjastatud taotlus esitada hiljemalt 20.10.2020  e-posti aadressile karmen@parnumaa.ee.

Hindamiskomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kümne päeva jooksul ja koguneb otsuse tegemiseks hiljemalt 25.10.2020.

Täiendav info:
Karmen Vesselov