Uudised

Põhikoolitaristu kulukuse vähendamine

12. aprill 2016

,

Omavalitsused saavad taotleda 46 miljonit eurot põhikoolitaristu kulukuse vähendamiseks.

Toetus aitab omavalitsustel vähendada hariduskuludes kinnisvara osakaalu ja tõsta panust palkadesse ning õppevahenditesse. Juuni lõpuni saavad omavalitsused taotleda põhikoolivõrgu korrastamiseks kokku üle 46 miljoni euro, et viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega ning vähendada kulusid taristule. Toetust saavad omavalitsused taotleda kas õppehoone rekonstrueerimiseks, uue ehitamiseks ja sisustamiseks või ka hoone täielikuks või osaliseks lammutamiseks.

Täpsem info siit