Uudised

Pärnumaa Omavalitsuste Liitu hakkab juhtima Lauri Luur

03. september 2015

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu valis oma 26.augusti istungil uueks juhatuse esimeheks Lauri Luuri.

Senine juhatuse esimees Eeri Tammik jätkab juhatuse liikmena.Vahetus toimub 16.novembrist 2015. Juhatusest lahkub Taimo Tammeleht, kelle neljaaastane leping lõpeb 12.oktoobril.

Lauri Luur on 2011 aastast Are vallavanem, töötades enne seda 4 aastat abivallavanemana. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži majandusteaduste õppekava. Viimased viis aastat POLi juhatuse esimehena töötanud Eeri Tammik esitas avalduse ametist loobumiseks tervislikel põhjustel, soovides jätkata juhatuse liikmena. 26.08.15 istungil kinnitas üldkogu E.Tammiku juhatuse liikmeks.

POLi lähiaastate väljakutsed on aktiivne osalemine haldusreformi elluviimisel, Pärnumaa majandushuvide realiseerimisel ja konkurentsivõime tõstmisel ning haridusvõrgu seostamisel siinse tööjõu vajadusega eelkõige kõrgemalt tasustatud töökohtadel. Juhatusse omavalitsusjuhi täiendava kogemuse toomine aitab kaasa nende väljakutsete realiseerimisel.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit asutati 22.jaanuaril 1992 aastal. POL on Pärnumaa omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine ning koostöö omavalitsusi puudutavates küsimustes. Pärnumaa Omavalitsuste Liitu kuuluvad käesoleval aastal kõik Pärnumaa omavalitsused peale Kihnu valla.