Uudised

Pärnu maakonna parimad haridustöötajad

16. september 2015

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse poolt korraldatud konkursil valiti välja Pärnu maakonna (v.a Pärnu linn) parimad haridustöötajad.

Valik toimus üleriigilisele tunnustusüritusele "Eestimaa õpib ja tänab" esitatud kandidaatide hulgast.

2015 aasta konkursi laureaadid on:

Aasta Lasteaiaõpetaja- Kristel Närep, Lindi Lasteaed-algkool õpetaja

Aasta klassijuhataja- Kai Oraste, Audru Kooli vene keele õpetaja

Aasta klassiõpetaja- Tiina Põder, Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi klassiõpetaja

Aasta põhikooliõpetajad- Helle Kirsi, Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja ja Raivo Tõnisson, Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi füüsika- ja tehnoloogiaõpetaja

Aasta gümnaasiumiõpetaja- Ülle Ütt, Vändra Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Aasta õppeasutuse juhid- Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakonna juhataja ning Jana Malõh, Tori Lasteaia direktor

Aasta noorsootöötaja- Karoliine Kask, Tõstamaa Keskkooli huvijuht ja Tõstamaa Avatud Noortekeskuse juhataja

Aasta suunaja- Eeva Noni, Häädemeeste Keskkooli sotsiaalpedagoog

Aasta hariduse sõber- Paikuse vallavalitsus

Parimate haridustöötajate tunnustamine toimub 2.oktoobril 19.00 Pärnu restoranis Embecke.