Uudised

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

16. november 2020

Alates tänasest saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja –kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

-panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse;

-panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;

-sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

-on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viieomavalitsuse ulatusega mõjuga).

Kooskõlastatult Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoguga esitatakse Pärnu maakonna ettepanekud ühtse nimekirjana

2021. aasta vooru (16.11.20-15.01.21) projektide ettepanekud tuleb esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu  hiljemalt 18. detsembril 2020 e-posti pol(ät)pol.parnumaa.ee

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab Pärnumaa Omavalitsuste Liit  Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast.

Täiendav info SIIT