Uudised

Konkurss rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti kohale

22. veebruar 2018

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu Linnavalitsus kuulutavad välja konkursi rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti töökohale.

Rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti töökoha eesmärk on tagada Pärnu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengusuundade kavandamine rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas.

Tööülesanded:

 • Rahvatervise ja siseturvalisuse olukorra analüüsimine maakonnas
 • Maakonna tervise- ja heaoluprofiili (profiil) koostamine ja uuendamine
 • Maakonna turvalisuse nõukogu ja selle komisjonide töö korraldamine
 • Maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava koostamises osalemine ja sellesse sisendi andmine
 • Osalemine riiklike rahvatervise- ja turvalisuse strateegiliste dokumentide ja eelnõude kooskõlastamisel
 • Rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevuste elluviimine
 • Profiili olulisemate teenuste pakkumise koordineerimine maakonnas
 • Kohalike omavalitsuste ja teiste osapoolte nõustamine valdkondlike tegevuste analüüsimisel, kavandamisel ja elluviimisel.
 • Riiklike rahvatervise ja siseturvalisuse alaste tegevuste elluviimise toetamine maakonnas.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus magistriõppe tasemel
 • Kogemus arengudokumentide koostamisel
 • Rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tundmine
 • Hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • Korrektsus ja kohusetundlikkus aruannete koostamisel
 • Omab visiooni rahvatervise ja turvalisuse arengutest

Pakume rahvatervise ja turvalisuse spetsialistile:

 • Huvitavaid väljakutseid ja arenguprotsesside suunamist
 • Erialast koolitust

Rahvatervise ja turvalisuse spetsialisti töökoht luuakse Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus koosseisu.

Sooviavaldus (sh palgasoov) ja CV koos nägemusega Pärnumaa rahvatervise- ja turvalisuse arenguvajaduste kavandamisest ühel A4 lehel esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu hiljemalt 08.03.2018 e-posti aadressil pol@pol.parnumaa.ee.

 Täiendav informatsioon: Eeri Tammik, telefon 5081296

Kuulutus