Uudised

Konkurss ARENGUJUHI kohale

22. veebruar 2018

Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu Linnavalitsus kuulutavad välja konkursi arengujuhi töökohale.

Arengujuhi töökoha eesmärk on tagada Pärnu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengusuundade kavandamine, arengustrateegiate koostamine ja uuendamine. Osalemine maakonna arenguhuvide esindamisel riiklike arengudokumentide ja maakonnaplaneeringute koostamisel, eelnõude väljatöötamisel, üleriigiliste investeeringute kavandamisel.

Tööülesanded:

 • Maakonna arengu seire ja analüüs
 • Arendusalaste koostöövõrgustike töö korraldamine ja nendes osalemine
 • Maakonna arengustrateegia 2030+ ja selle tegevsukava uuendamine
 • Uue arengustrateegia 2040+ koostamise algatamine
 • KOV volikogudele maakonna arengustrateegia koostamise tutvustamine ja ettevalmistamine kinnitamiseks
 • Osalemine riiklike regionaalarengu dokumentide ja investeerimiskavade koostamisprotsessides ja eelnõude kooskõlastamisel
 • KOV arenguspetsialistide nõustamine ja koolitamine

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus magistriõppe tasemel
 • Kogemus maakonna arengudokumentide koostamisel
 • Kogemus riiklike arengustrateegiate koostamisel
 • Hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • Osalemine ühiskondlikus tegevuses
 • Heal tasemel võõrkeelte oskus
 • Omab visiooni maakonna arengust

Pakume arengujuhile:

 • Huvitavaid väljakutseid ja arenguprotsesside suunamist
 • Erialast koolitust

Arengujuhi töökoht luuakse Sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus koosseisu.

Sooviavaldus (sh palgasoov) ja CV koos nägemusega Pärnumaa arengu kavandamisest ühel A4 lehel esitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu hiljemalt 08.03.2018 e-posti aadressil: pol(ät)pol.parnumaa.ee.

Täiendav informatsioon: Eeri Tammik, telefon 508 1296

Kuulutus