Uudised

Kohaliku omaalgatuse programm on avatud

02. aprill 2018

Rahandusministeeriumi pressiteade

Tänasest on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

„Kohaliku omaalgatuse programm aitab liita kogukondi ja teha ära asju, mis võivad esmapilgul paista üsna väikesed, kuid on samas väga vajalikud,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Peale haldusterritoriaalset reformi on paljudes kohtades omavalitsuse keskus inimestest füüsiliselt kaugenenud ning seepärast pean kogukondade toetamist eriti oluliseks. Ühest küljest peavad omavalitsused vaatama oma keskusest kaugemale, kuid teisest küljest peame võimendama ka rohujuuretasandi häält.“

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Näiteks on programmist toetatud mittetulundusühingut Revolutsioon, mis tegutseb Rõuge vallas. MTÜ elavdab ja edendab kohalikku elu läbi elukestva õppe. Kohaliku omaalgatuse programmi toel on nad saanud kogukonnale korraldada erinevaid koolitusi ja õpiringe. Samuti on korraldatud mõttetalguid ning soetatud vahendeid mobiilse koolituskeskuse tarvis. Teiste kohalike kogukondade edulugudega saab tutvuda siin.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 2.mai 2018 kell 16.30.