Uudised

Haridustöötajate tunnustamine

24. märts 2019

Alates 18. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) veebilehe  https://www.hm.ee/et/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Kandidaate on võimalik esitada kuni 18. aprillini 2019.

Pärast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks tööd maakondlikud komisjonid, kes seejärel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele komisjonile. Pärnu maapiirkonna parimad valitakse kümnes kategoorias välja HTM-le esitatud kandidaatide hulgast.

Maakonna statuuti on lisatud  AASTA NOORSOOTÖÖTAJA kategooria, kus kandidaatide esitamine toimub

Pärnumaa Omavalitsuste Liidule elektroonselt hiljemalt 18.aprillil aadressil kristel@pol.parnumaa.ee .

Pärnumaa parimate tunnustamine toimub 2. oktoobril 2018 algusega kell 16.00 Pärnus  Akadeemia 2, II korruse saalis.

Pärnu maakonna haridustöötajate tunnustamise kord

Statuutide kirjeldused.