Uudised

Haridustöötajate tunnustamine

11. aprill 2018

2018

Alates 9. aprillist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) veebilehe  https://www.hm.ee/et/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Kandidaate on võimalik esitada kuni 13. maini 2018.

Pärast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks tööd maakondlikud komisjonid, kes seejärel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele komisjonile. Kogu ettevõtmine tipneb 14.oktoobril Tallinnas Estonia Kontserdisaalis Aasta Õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Pärnu maapiirkonna parimad valitakse kümnes kategoorias välja HTM-le esitatud kandidaatide hulgast.

Maakonna statuuti on lisatud  AASTA NOORSOOTÖÖTAJA kategooria, kus kandidaatide esitamine toimub

Pärnumaa Omavalitsuste Liidule elektroonselt hiljemalt 13.mail aadressil kristel@pol.parnumaa.ee .

Pärnumaa parimate tunnustamine toimub 3. oktoobril 2018 algusega kell 16.00 Pärnus  Akadeemia 2, II korruse saalis.

Pärnu maakonna haridustöötajate tunnustamise kord

Statuutide kirjeldused.