Uudised

1. oktoobril tähistatakse OMAVALITSUSPÄEVA

01. oktober 2018

Riigikogu võttis 29. mail 2018 vastu seaduse, millega 1. oktoober nimetati riikliku tähtpäevana omavalitsuspäevaks.

Miks just 1. oktoober? Põhjused tulenevad kaugemast ja veidi lähemast ajaloost.

1. oktoobril 1866. aastal jõustus meie avaliku halduse esimene seadus - Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male. Seega möödub 1. oktoobril 152 aastat ajast, kus eestlastel ja lätlastel tekkis üle sajandite võimalus hakata ise oma elu korraldama ja koos sellega looma oma avalikku haldussüsteemi. See oli hindamatu kool, mis võimaldas luua 1918.a. Eesti Vabariigi ning samuti taastada 1991.a. iseseisvuse.

Kohaliku omavalitsuse roll Eesti riikluse loomises ja arengus on olnud väga suur. Kohaliku omavalitsuse kohta meie omariikluse saavutamisel ja taastamisel on märgitud Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes järgnevalt: "Eesti riikluse tekkes, selle taastamises ja arengus on kohalikul omavalitsusel olnud ja on täita väga oluline roll ... Eesti rahvas saavutas omariikluse 1918. aastal suuresti tänu väljakujunenud omavalitsustraditsioonidele. Seega sai riik toimiva omavalitsuse näol juba iseseisvuse kehtestamisest alates endale tõhusa toe ühiskonnaelu demokraatlikl korraldamisel ... 1980. aastate lõpus alanud kohaliku omavalitsuse taasloomine andis olulise panuse taastatava Eesti omariikluse demokraatliku aluse kujundamisse. Ülemnõukogu 8. augusti 1989.a. otsuse kohaselt nähti ette haldusreformi läbiviimine ajavahemikus 1990-1994.

Eesti omavalitsussüsteemi hakati taaslooma juba enne Eesti Vabariigi iseseisvuse ametlikku taastamist - esimestena said Muhu vald ning Kuressaare linn 1. oktoobril 1990.a. ametlikult omavalitsusliku staatuse.