Hanked

2016 toimunud hanked

1. Labori nõudepesumasina ostmine. Riigihanke viitenumber 176023 (lõppenud)

e-riigihangete keskkond

Pärnumaa Omavalitsuste Liit on kahel korral läbiviinud ühishanke elektrienergia ostmiseks Pärnumaa omavalitsustele.

Esimeses hankes osalesid 10 Pärnumaa omavalitsust: Sindi, Tori, Tahkuranna, Surju, Koonga, Paikuse, Sauga, Are, Saarde ja Halinga ja nende allasutused. Alates 2013 aasta aprillist müüb neile elektrit Elektrum Eesti OÜ

Teisel hankel ühinesid ühishankega ka Audru ja Tõstamaa vallad. Aastatel 2014- 2015 müüb Pärnumaa 12le omavalitsusele ja nende allasutustele elektrit Baltic Energy Services.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt läbiviidud ja läbiviidavate hangete kohta saate infot ka E-riigihangete keskkonnast.